AV

GEGEVENS

Bedrijfsnaam:           Boekhout Fotografie
Websites:                  Boekhout FotografieFacebook & Boekhout Foto
Email:                         info@boekhoutfotografie.nl
Woonplaats:              Goirle

Algemeen
De fotografe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.  Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw dier en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw dier, uw eigendommen en aan anderen en diens eigendommen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. U als klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag en acties (en de gevolgen daarvan) van uw dier of uw kind en/of uzelf. Indien daardoor schade ontstaat zal deze op de klant worden verhaald. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Boekhout Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Boekhout Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurverschillen die kunnen optreden bij het afdrukken van foto’s bij andere bedrijven dan bij Boekhout Fotografie.

De fotoshoot
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant (mits het gaat om een buitenshoot). Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Reservering
Reservering dient te geschieden via het reserveringsformulier. De afspraak is pas definitief na ontvangst van dit formulier en de betaling.
Je krijgt altijd een bevestiging van je reservering, controleer ook altijd eventjes je spambox.

Gedane reserveringen kunnen niet deelnemen aan actie’s, of de reservering om laten zetten naar een actie tarief.

Betaling
Bij reservering dient de (aan)betaling & de reis/onkosten vergoeding binnen 3 dagen na reservering te voldoen per bank. Het restantbedrag moet op de dag van de shoot op de rekening bijgeschreven staan. Betalingen kunnen worden gedaan via een betaalverzoek, of je maakt het bedrag zelf per bank over. Tevens dienen nabestellingen, afdrukken, foto’s op canvas of andere muurdecoratie vooraf per bank betaald te worden. Na de betaling, zullen de af te drukken producten bij het vaklab aangeboden worden. Mocht een shoot om welke reden dan ook niet goed gaan door bijvoorbeeld plotseling ziek worden, dan zal Boekhout Fotografie in goed overleg met de klant een nieuwe fotoshoot in plannen. Hier worden geen nieuwe kosten voor berekend, mits het gaat om reiskosten. Deze worden standaard berekend voor elke shoot welke Boekhout Fotografie buiten eigen studio doet ongeacht het feit dat het gaat om een opnieuw ingeplande shoot.

Annulering:
Annulering  kan tot 10 dagen voor de shoot, bij een nieuwe afspraak wordt het al betaalde bedrag dan alsnog in mindering gebracht.

Bij een annulering zonder geldige reden, of een te late annulering wordt de aanbetaling niet verrekend. (Bij een geldige reden, wordt er altijd een tegoed/waardebon uitgeschreven, uitgezonderd bij overlijden)Dit omdat ik op korte termijn geen nieuwe klant op die tijd kan inplannen en deze tijd verloren is.

Een cadeaubon of tegoedbon kan niet tegen contanten ingewisseld of teruggebracht worden. De waarde van een tegoedbon, is altijd de waarde van de shoot welke door u geboekt is.

Bij een annulering vanuit mijn zijde, vanwege bijvoorbeeld ziekte. Zal ik ter aller tijden de shoot zsm opnieuw inplannen. (een newbornshoot binnen het termijn van 2/3 weken) Dit is voor de klant geen geldige reden om de shoot definitief te cancelen.

Een shoot geboekt in de Corona-tijd (en de maatregelen hiervan), kan geannuleerd worden vanuit beide kanten, er wordt dan zo snel mogelijk weer een nieuwe shoot ingepland. Als de shoot niet op korte termijn kan plaatsvinden, krijgt u een waardebon en kunt u op een later tijdstip alsnog de shoot samen met mij inplannen op een geschiktere datu. Het annuleren of verzetten van de shoot is geen geldige reden om de shoot definitief te cancelen.

Is er afgesproken dat Boekhout Fotografie een betaling zal terugstorten? Dan staat binnen 4 tot 6 weken het afgesproken bedrag terug op uw rekening.

Foto’s
Na de fotoshoot is het de bedoeling dat de klant binnen 3 dagen mij de keuze doorgeeft. Binnen 2 weken na het doorgeven van de keuze zullen de foto’s worden toegestuurd. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Boekhout Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, moet dit duidelijk gemaakt worden voor aanvang van de shoot. Zo kunnen we eventueel samen kijken naar een alternatief.

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Boekhout Fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van de klant aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Boekhout Fotografie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds op de Website te raadplegen zijn dan wel op verzoek worden toegezonden.

Boekhout Fotografie behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Heeft de klant reeds geboekt EN aanbetaald, dan dient Boekhout Fotografie de prijzen die toen geldig waren te hanteren.

Bij klachten kan er binnen 24u na ontvangst van de inloggegevens voor de galerij contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

Toestemming
Als u een shoot reserveert waarbij kinderen betrokken zijn. Welke niet uw eigen kinderen zijn. Dan is het van belang dat u gemachtigd bent door een van de ouders om foto’s te laten maken, en om voor akkoord te tekenen voor deze algemene voorwaarden.

Privacy
Boekhout Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Belangrijk:
Het is tijdens de shoot niet toegestaan om zelf foto’s te maken met een eigen camera of telefooncamera. Een algemene overzichtsfoto van de totale setting is geen probleem. (dit is alleen toegestaan met een camera die in je telefoon zit)